Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Cơ sở vật chất

Hướng đi mới cho phương pháp dạy học với sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ!

  • Tivi cho trẻ em
    Hãng Kambu (Hàn Quốc) giới thiệu mẫu tivi di động hỗ trợ khả năng kết nối ...

  • Concept phone cho trẻ em
    ĐTDĐ không chỉ được thiết kế giành riêng cho người lớn, mà ngày nay trẻ em ...

  • Gối giúp ngủ ngon
    Hai tác giả Vũ Thanh Huyền và Nguyễn Hữu Huy đã thiết kế ra 2 mẫu gối độc ...